Utställningar 2013

Tidigare utställningar och aktiviteter under 2013

Kvinnor i avantgardets gränszoner Permanent utställning

Pierre Olofsson och Olle Nyman  15 december 1 februari
Konstnära krumelurer och betraktelser

Pierre Olofsson och Olle Nyman 17 januari
Claes Moser guidar oss genomutställningen om Pierre Olofsson och Olle Nyman.

Rolf Lidin 1 februari – 15 mars
En mystiker under 1900 talet.

Rolf Lidin 21 februari
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Rolf Lidin.

Albert Engström 15 mars – 1 maj
Kolingar och andra figurer i Roslagens periferi.

Albert Engström 4 april
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Albert Engström.

Anders Ståhl 1 maj – 15 juni
En samtida konstnär från ¨Dalom¨.

Honoré Daumier 15 juni – 15 juli
Världens främsta satirtecknare med politisk underton.

Honoré Daumier 13 juni
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Honoré Daumier.

Christer Sandelin 15 juli – 15 augusti
Popstjärnan som bytte sida. Blev konstnär förhäxad av David Bowie.

Christer Sandelin 18 juli
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Christer Sandelin.

Kjell Ekström 15 augusti – 15 september
Åländsk nutida akvarellist med öar som specialitet.

Kjell Ekström 22 augusti
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Kjell Ekström.

Carl Palme 15 september – 15 november
Sveriges första 1900 -tals modernist som skapade
den s.k. Matisseakademin i Paris.

Carl Palme 26 september
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Carl Palme.

Guidning 30 november
Claes Moser guidar oss bland verk av Roland Svensson.