Utställningar 2014

Tidigare utställningar och aktiviteter under 2014

Verk av Roland Svensson 4 januari
Claes Moser guidar oss bland Roland Svenssons verk.

Släktforskning 16 januari
Tore Österman föreläser om släktforskning.

Stig Claesson 30 januari
Claes Moser guidar oss genom konstutställningen med signaturen Slas, författare, illustratör och konstnär.

Sven Ivar Levander 27 mars
Claes Moser guidar oss genom utställningen om Sven Ivar Levanders konstnärskap.

Öar i konsten  16 april – 30 maj
Från Kymmendö till Mallorca. Konstnärer som när och fjärran speglat öar från 1800-talet och in på 1900-talet.

Svart och vitt  1 juni – 1 juli
Svenska mästarteckningar under 200 år.
En utställning med fokus på kända konstnärer företrädesvis svenska i egenskap av tecknade ögonblicksbilder och studier till målningar.

NORTHERN LIGHT  2 juli – 30 augusti
Nordisk konst mellan gryning och skymning från sekelskiftet 1900. Utställningen visar de radikala sekelskifteskonstnärerna, de sk. Opponenterna som under 1800-talets slut revolterade mot konstakademierna och bildade Konstnärsförbundet d.v.s. det vi kallar den svensk guldåldern.

Ljusterökonstnärer  2 juli – 30 augusti
Nutida betraktelser från vår egen ö.

Anders Ståhl och Kjell Ekström 1 september – 15 oktober
Från Siljan till Önningeby på Åland. Två samtida konstnärer som speglar sina egna
världar i akvarell och olja, där naturen står i fokus. 

Äkta och falska naivister 16 oktober – 30 november
Uno Vallman, Primus Mortimer Pettersson, Björnjägaren, Alexander Roos, Stig Lindberg, von Rosen, Roger Risberg, Kjartan Slettemark, Lars Boethius, Ernst Josephson m.fl.

Harald Lindberg  1 december – 30 januari
En av de sista skärgårdstolkarna i konsten.