Utställningar 2018

Konstutställning som visar konstföreningens vinster
i årets medlemslotteri 
15 – 24 november

Nedan visas ett axplock av utställningen:

             

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länken nedan visar konstlotteriets vinster för 2018!

Vinster Medlemslotteri 20181124-2

 

Konstutställning med Olle Nordberg
13 oktober – 15 november
13 oktober Guidad visning med Claes Moser kl. 14.00!


 

 

 

 

 

 

 

Han har kallats Mälardalens Chagall, och var bara 15 år när han blev antagen vid Konstakademien. Konstnären Olle Nordberg (1905-1986) är en av våra stora folklivs- skildrare. Han älskade traktens torpare, bönder, jägare och fiskare och gav dem ömsom drastiska, ömsom komiska och försonande drag i naivistisk anda, men hans måleri innehåller också drömmar.

Det mesta som kom i hans väg tomvandlade han till målningar, skulpturer och reliefer: ett par skor, en handväska, brickor, speglar, dockor …

 

Inträde: 120 kr inkl. dryck.
Medlemmar i Ljusterö Konstförening betalar 100 kr.

 

Med kameralinsen i fokus
Fotoutställning på Ljusterö Konsthall
1 – 29 september 
Vernissage 1 september kl. 12.00 – 14.00

 Du som med förkärlek fotograferar Ljusterö har nu möjlighet att visa dina bilder på vår fotoutställning med motiv från ön!
Under utställningen utlyser vi en tävling för bästa foto. En lapp läggs i en låda med nummer på aktuellt foto, namn samt telefonnummer till den röstande. Dragning sker efter utställningens slut. Priset blir ett foto från utställningen.

 

 

 

  

  

 

Elevutställning på Ljusterö Konsthall
11 -29 augusti Vernissage 11 augusti 12.00 – 14.00

    

Konstutställning med 15 kvinnor på Ljusterö som har deltagit i Akvarell och Akrylkurser på Ljusterö Ateljé med strålande resultat som vi gärna vill visa upp.

 

 

 

 

 

Konstrunda på Ljusterö
Lö 11 augusti – sö 12 augusti kl. 11.00 – 16.00
Inspirerade av föregående års Vårsalong anordnade Ljusterö konstförening, i samarbete med Ljusteröposten, förra året för första gången en Konstrunda. Årets Sommarsalong visar återigen att antalet aktiva konstnärer på ön är imponerande.

Vi vill därför ge öns konstnärer tillfälle att öppna sina hem, ateljéer eller bodar och få möjlighet att under helgen 11-12 augusti visa upp sina verk för en konstintresserad publik. Deltagande konstnärer visade sin uppskattning av evenemanget i en utvärdering som gjordes förra året.

Deltagande konstnärer, med nummer på kartan i Konsthallen, är:
88 Jeanette Wadelius         Ljusterö Ateljé, bredvid Konsthallen
87 Sofia Karlsson               Knektuddsvägen 27
86 Gull-May Holst              Ängsviks Torpväg 24
81 Elsie Carlerud Franzén   Västergården, Bolby
85 Kerstin Lind                   Ragvaldstigen 4
83 Göran Thingwall             Linanäsvägen 107
84 Calle Ljustermo              Dyviksrundan 33

 

Sommarsalongen
Lördag 16 juni – 2 augusti Vernissage 16 juni kl. 12.00 – 15.00

Vi har glädjen att kunna presentera över 35 mer eller mindre kända konstnärer som ställer ut sina verk och alster på vår årets Sommarsalong! Alla har någon anknytning till Ljusterö, och är mer eller mindre bofasta på ön. Här finns tavlor, foton, textil och keramik mm.

 

 

Konstutställning med Arnold Bunge
19 maj – 7 juni Vernissage 19 maj kl. 12.00 – 14.00

Måleri och digitala bilder
”Ett möte mellan forntida myter och egna berättelser”

”I mina målningar färdas stiliserade ”Vandrare” genom tillvaron. Där finns bilder som handlar om mötet mellan naturen och det moderna. Människans utveckling – Nu en hastig förändring och innan dess tusentals år av nästan stillastående.
Där finns också bilder där jag frågar : Finns där en mening och något gudomligt? Forntida hällristningar har inspirerat mig. Spår av dem som ”fanns innan” finns ristade på hällar och i grottor.”
      

 

Konstutställning med Bo Levander
5 maj – 17 maj Vernissage 5 maj kl. 12.00 – 14.00
”Att beskriva arbetsprocessen när man målar kan verka rätt enkelt om man ser till de yttre stegen, att gå från ett mentalt koncept till en skiss som växer till en målning via förändringar och korrigeringar. Vad som varit mer intressant är dock att sambandet mellan den ursprungliga berättelsen och den slutliga versionen är ganska tunt.Jag kan inte fånga en solnedgång eller ett ansikte så som andra människor upplever dem. Sådana motiv har istället blivit avstamp till att tränga in i det egna medvetandematerialet och avtäcka en djupare och mer irrationell dimension. Det är min förhoppning att betraktaren ska kunna gripas av det som ligger bortom alla uttalade ambitioner och få en förnimmelse av naturens eget mirakel som sker omkring oss hela tiden.”

Estnisk konstutställning
Torsdag 19 april – 3 maj Vernissage 28 april kl. 12.00 – 14.00

Ljusterö konstförening reser till Tallinn för att bekanta sig med estnisk konst i början av maj. Vi gläder oss åt att kunna stifta bekantskap med estniska konstnärer och deras alster före resan men också erbjuda er som inte följer med på resan denna möjlighet. Konstverken är inlånade från en privat samling.
Utställningen kommer att belysa Tallinn motiv, natur med landskap, växter och djur knutna till Estland.

Samtliga konstnärer vars alster visas är födda i Estland, men flera av dem flydde i samband med kriget och kompletterade i många fall sin utbildning utomlands där de sedan blev verksamma.
Estland har sedan århundraden varit en viktig allfarväg och haft många härskare, från Tyska Ordensstaten, Hansan, Sverige och Ryssland. Detta har också påverkat kulturtraditionerna. I mitten av 1800-talet skedde ett estniskt kulturuppvaknande i samhällslivet och litteraturen, som också gav avtryck i konsten vid sekelskiftet 1800/1900. Detta präglade ett aktivt konstliv under 1920-30-talen, men ströps 1939-40 talen i och med kriget. Därefter styrdes konstlivet strikt av politiska ideal i socialrealistisk anda för att åter börja utvecklas på vitt skilda sätt under 1970-talet.

 

 

Konstutställning med Bengt Vilhelm Olzon
17 mars – 14 april Vernissage 17 mars kl. 12.00 – 14.00
Här visas oljemålningar från två vitt skilda områden, Norrlands fjällvärld och klippkusten vid Väddö och Grisslehamn och keramiska verk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ung. Konst, en vandringsutställning
Lö 17 februari vernissage och premiär kl. 11.00
Utställningen pågår till 11 mars.
Vi har glädjen att som första konstförening i landet presentera åtta unga konsthantverkares arbeten! Utställningen är ett samarbete med Sveriges Konstföreningar och Konsthantverkscentrum. Utställningen ska under 2018 gå på turné hos konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar.

      

Mer information finns här:
http://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/utstallningar/ung-konst-1-kubik-konsthantverk/

 

 

Den retrospektiva utställningen fortsätter under januari
13 januari kl 14.00 Claes Moser guidar oss genom utställningen.

Konstföreningen och Konsthallen har under sex år visat konstnärskap från skilda tidsepoker och miljöer, många med motiv från skärgården och många inspirerade av det nordiska ljuset. Under november, december och januari finns tillfällen att återigen stifta bekantskap med dessa konstnärer. Utställningen innehåller också ett flertal verk som inte har visats tidigare.
I Konsthallen kommer även att finnas listor med bl.a. priser på de tavlor som är till salu
Inträde: 120 kr inkl dryck. Medlemmar i Ljusterö Konstförening betalar 100 kr.